16. Madde Uygulama Yönetmeliği

16. Madde Yönetmeliği hakkında detaylı bilgiler, 16. Madde Yönetmeliği hizmeti uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

 

16. Madde Uygulama Yönetmeliği ‘nde orman izni olarak nelerden faydalanır?

16. Madde Uygulama Yönetmeliği ‘nce verilecek izinler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce verilen Maden arama veya Maden Ruhsatına dayalı izinlerdir. 6831 sayılı Orman kanunun 16 Madde Uygulama Yönetmeliği ’ne göre verilecek izinleri, rehabilite işlemlerini kapsıyor.

Bu izinler;
Maden Açık İşletme İzni, Maden Tesis İzni, Maden Altyapı Tesisleri İzni, Kademeli Kapatma Planı İzni ve Rehabilitasyon İzni ruhsata dayalı olarak alıyorum.

16. Madde Uygulama Yönetmeliği gerekli evraklar nelerdir?

 1. Talep Sahibin Dilekçesi
 2. Noter Onaylı İşletme Ruhsatı
 3. Noter Onaylı İşletme İzni
 4. 1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası
 5. 1/25.000 Ölçekli Amenajman Haritası
 6. 1/ 5000 Ölçekli Kadastro Haritası
 7. 1/ 5000 Ölçekli Kroki Planı
 8. Koordinat Özet Çizelgesi
 9. Çevresel Etki Değerlendirme / ÇED Raporu
 10. Gerekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından kurum görüşleri
 11. Serbest Orman Mühendisi Vize Sayfası

16. Madde Uygulama Yönetmeliği süreci nasıl işlemektedir?

Dosya haline getirerek Orbis sisteminden başvuru yapılıyor. Hazırlanmış olan orman izin dosyası ıslak imzalı olarak Orman Bölge Müdürlüğüne de gönderilmesi gerekiyor.

Orman Bölge Müdürlüğündeki mühendisler ekleri hem sistemden hemde dosya üzerinde kontrol etmesinden sonra Orman İşletme Müdürlüğüne üst yazı yazdırılıyor. İşletme Müdür Yardımcısı başkanlığında heyet kuruluyor ve arazi çalışmasında yardımcı oluyoruz. Arazi çalışması yapıldıktan sonra sahanın uygun olması durumunda 16 Madde Uygulama Yönetmeliği kapsamında kesin izin raporu orbis üzerinden hazırlanır.

Kesin izin raporu heyetçe sistemden oynatıyoruz ve ekleri ıslak imzalı olarak imzalattırılıp ve Orman Bölge Müdürlüğüne getiriyoruz.Orman Bölge Müdürlüğü heyetin hazırlamış olduğu kesin izin raporunu incelemesinden sonra eksiklik bulunmaması durumunda hazırlanmış ekleri de taratılıp sisteme yüklemesinden sonra Orbis üzerinden onaylattıyoruz.

Sistemden onaylanan kesin izin raporu Orman Genel Müdürlüğü tarafından incelemeden geçtikten sonra Katbis sistemine gönderilir. Cumhurbaşkanlığı tarafından olumlu gelmesi durumunda Bakan OLUR’ u ile kesin izin veriliyor.

OLUR çıktıktan sonra Orman Genel Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğüne üst yazıyla bildiriliyor. Orman Bölge Müdürlüğü müracaat sahibine yatıracak bedelleri ve taahhütnameyi hazırlayıp tebliğ eder. Tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde gönderilen bedelleri ve noter onaylı taahhütler ile birlikte müracaat sahibi sahayı teslim almaya geliyor. Saha teslim tutanağı ile saha teslim ediliyor.