Çevre Danışmanlık

Bu Yönetmelik 30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de güncelleme yapılarak Çevre Denetimi ve Çevre izin ve lisans yönetmeliklerini kapsamaktadır. Buna göre çalışacak çevre mühendisleri, çevre görevlileri ve çevre danışmanlık firmalarında bulunması gereken özellikleri barındırır.

Çevre Danışmanlık firmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi verilmektedir. Çevre danışmanlık firmasında en az dört kişi istihdam edilmesi gerekmektedir.

Çevre izin ve lisans yönetmeliğince Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelere Çevre danışmanlık firmaları hizmet vermektedir. Ayrıca Belediyeler, il özel idareleri, organize sanayi bölgesi gibi kurumlarda bu hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 • Sözleşme süresince yeterlilik firmasındaki Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisi tesise görevlendirilmesi,
 • Çevre yönetim süreci ile ilgili çalışmaları koordine etmek, periyodik aralıklarda yapılan kontroller sırasında karşılaşılan olumsuz durumlarla ilgili firmanın yetkililerini bilgilendirmek ve çözüm önerileri sunulması,
 • Çevre Lisansı ve izinleri ile ilgili tüm dosyaların hazırlanması, başvuruların yapılması,iş takibi yapılarak sürecin tamamlanması,
 • İç tetkik denetiminin yönetmelikte belirtildiği üzere yılda en az bir kere yapılması,
 • Bakanlıkça/İl Müdürlüğünden gelen görevliye denetim boyunca çevre görevlisinin eşlik etmesi,
 • Tesis çalışanlarına yıl içerisinde gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Tesis ve İlgili kurum arasında tüm yazışma ve görüşmelerin takibinin yapılması,

Yeterlilik Belgesi Başvuruları Aşamaları

 • Yönetmelik gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurular elektronik imza ile online ortamdan yapılır.
 • Başvuru yapacak Çevre Danışmanlık firmasının çevre ile ilgili iş kalemlerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi, online olarak doldurulan başvuru formu,
 • Doldurulan başvuru formu yirmi günü geçmeyecek şekilde değerlendirilir,
 • Eksiklik bulunması durumunda on beş gün içerisinde tamamlanarak tekrar sunulmalı (sunulmaması durumunda başvuru kabul edilmez)
 • Online sistem üzerinden yüklenen evraklarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıkıntı görmesi durumunda evrakların orjinallerini isteme hakkı vardır.
 • Yeterlilik belgesi online sistem üzerinden verilir ve dört yıl sürelidir.
 • Doldurulan başvuru formunda değişiklilik yapılması durumunda otuz gün içerisinde sistemde güncelleme yapılır.

Çevre Danışmanlık Firmaları Denetimleri

Çevre mühendislerinin ve çevre görevlilerinin çalışmakta olduğu firmalardaki işlerini belirli aralıklarda yetkili makamın görevlendirdiği kişi tarafından denetlenir.

Yeterlilik Belgesi İptali ve Durdurulması

 • Mevzuatın gerektirdiği sorumlulukları taşımadıklarının tespit edilmesi durumunda,
 • Değerlendirme formlarındaki eksikliklerden dolayı yüz puan ceza alınması durumunda,
 • Yeterlilik firmasında asgari şartlarda personel istihdamı yapılmaması durumunda,
 • Yeterlilik firmasının temsilcilik yada irtibat bürosu açması durumunda yeterlilik belgesi iptal edilir.

Yeterlilik Belgesi Vize Ettirilmesi

 • Kullanmakta olduğu yeterlilik belgesinin bitiminden itibaren otuz gün içerisinde online sistem üzerinden başvuru yapabilir.Yapılmaması durumunda sistemde yeterlilik belgesi durdurulur ve işlem yapamaz.
 • Yeterlilik belgesi vize işlemi yıl içerisinde belirlenen ücrete tabidir.
 • Vize işlemlerinin zamanında yaptırılmaması durumunda (askı süresi içerisinde) yenileme yapan çevre danışmanlık firmaları bedelin yüzde elli fazlasını öder.
 • Askı aşamasında başvuru yapan yeterlilik firmalarının evraklarının uygun bulunması durumunda tekrar yeterlilik belgesi verilir.

BİRİZİN LTD. ŞTİ. , Ankara Çevre Danışmanlık firması olarak alanında uzman mühendis kadrosu ile yönetmeliğe uygun şekilde sizlere profesyonel hizmet sunmaktadır.

ÇED Raporu Hizmetimiz hakkında bilgi almak için linkte tıklayabilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Firmaları arasında tecrübe ve profesyonellik anlayışımız ile ön plana çıkarak çevre danışmanlık,ÇED Raporu hizmeti vermekte