Çevre Danışmanlık

Bu Yönetmelik 30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de güncelleme yapılarak Çevre Denetimi ve Çevre izin ve lisans yönetmeliklerini kapsamaktadır. Buna göre çalışacak çevre mühendisleri, çevre görevlileri ve çevre danışmanlık firmalarının bulunması gereken özellikleri barındırır.
Çevre Danışmanlık firmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi verilmektedir. Çevre danışmanlık firmasında en az dört kişi istihdam etmesi gerekmektedir.

Çevre izin ve lisans yönetmeliğince Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelere Çevre danışmanlık firmaları hizmet vermektedir. Ayrıca Belediyeler, il özel idareleri, organize sanayi bölgesi gibi kurumlarda bu hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 • Sözleşmeye süresince yeterlilik firmasındaki Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisi tesise görevlendirilir.
 • Çevre yönetim süreci ile ilgili çalışmaları koordine etmek,-Çevre yönetim süreci ile ilgili çalışmaları periyodik aralıklarda yapılan kontroller sırasında karşılaşılan olumsuz durumları ilgili firmanın yetkililerini bilgilendirmek ve çözüm önerileri sunmak,
 • Çevre Lisansı ve izinleri ile ilgili tüm dosyaların hazırlanması, başvuruların yapılması,iş takibi yapılarak sürecin tamamlanması,
 • İç tetkik denetimi yönetmelikçe yılda en az bir kere yapılır,
 • Bakanlıkça/İl Müdürlüğünden gelen görevliye denetim boyunca çevre görevlisi eşlik etmek,
 • Tesis çalışanlarına yıl içerisinde gerekli eğitimlerin verilmesi,
 • Tesis ve İlgili kurum arasında tüm yazışma ve görüşmelerin takibini yapmak,

Yeterlilik Belgesi Başvuruları İçin Gerekli Evraklar

 • Yönetmelik gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan başvurular elektronik imza ile online ortamdan yapılır.
 • Başvuru yapacak Çevre Danışmanlık firmasının çevre ile ilgili iş kalemlerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Online olarak doldurulan başvuru formu,
 • Doldurulan başvuru formu yirmi günü geçmeyecek şekilde değerlendirilir,
 • Eksiklik bulunması durumunda on beş gün içerisinde tamamlanarak tekrar sunulmalı, sunulmaması durumunda başvuru kabul edilmez.
 • Online üzerinden yüklenen evraklarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıkıntı görmesi durumunda evrakların orjinallerini isteme hakkı vardır.
 • Çevre danışmanlık firmaları için verilen yeterlilik belgesi online üzerinden verilir ve dört yıl sürelidir.
 • Doldurulan başvuru formunda değişiklilik yapılması durumunda otuz gün içerisinde sistemde güncelleme yapılır.

Çevre Danışmanlık Firmaları Denetimleri

Çevre danışmanlık firmalarının, çevre mühendislerinin ve çevre görevlilerinin çalışmakta olduğu firmalardaki işlerini belirli aralıklarda yetkili makamın görevlendirdiği kişi tarafından denetlenir.

Yeterlilik Belgesi İptali ve Durdurulması

 • Mevzuatın getirdiği sorumluluklarını taşımadıklarının tespit edilmesi,
 • Değerlendirme formlarındaki eksikliklerden dolayı yüz puan ceza alınması durumunda,
 • Çevre danışmanlık firmasında asgari şartlarda personel istihdamı yapılmaması durumunda,
 • Çevre danışmanlık firmasının temsilcilik yada irtibat bürosu açması durumunda,

Yeterlilik Belgesi Vize Ettirilmesi

 • Kullanmakta olduğu yeterlilik belgesinin bitiminden otuz gün içerisinde online üzerinden başvuru yapabilir.Yapılmaması durumunda sistemde yeterlilik belgesi durdurulur ve işlem yapamaz.
 • Yeterlilik belgesi için yıl içerisinde belirlenen vize ücretine tabidir.
 • Yeterlilik belgesinin zamanında yatırılmaması durumunda askı süresi içerisinde yenileme yapan çevre danışmanlık firmalarından vize ücreti yüzde elli daha fazla bedel alınır.
 • Askı aşamasında başvuru yapan çevre danışmanlık firmalarının evrakları uygun bulunması durumunda tekrar yeterlilik belgesi verilir.

Çevre görevlisi ve Çevre Mühendisi Eğitimi ve Sınavları

-Çevre görevlisi belgesi alabilmek için temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun vb. konularda yapılacak eğitim ve sınava katılmak şartı vardır. Bu sınavdan yetmiş ve üzeri alması gerekmektedir. Alması durumunda çevre görevlisi olarak çalışmasına hak kazanır.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sınavda sorulacak soruları belirli usul ve esaslara göre belirler.

-Çevre görevlisini kazanan adayların sonuçları bir yıl geçerlidir.

Çevre danışmanlık firmalarının şube, temsilcilik ve devri;

-Yeterlilik belgesinin hiçbir şekilde kiralanması, satılması, kullanılması, irtibat bürosu ve temsilcilik açılması için kullanılması kesinlikle yasaktır.
-Sözleşme imzalayan çevre danışmanlık firması başkasına işi devredemez.

Çevre danışmanlık firmasının şube açabilmesi için ticaret sicil gazetesini ve mevzuatça yerine getirmesi gereken herşeyi yapması gerekmektedir. Açılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapması gerekmektedir

BİRİZİN LTD. ŞTİ. , Ankara Çevre Danışmanlık firması olarak alanında uzman mühendis kadrosu ile yönetmeliğe uygun bir şekilde sizlere profesyonel hizmet sunmaktadır.

ÇED Raporu Hizmetimiz hakkında bilgi almak için linkte tıklayabilirsiniz.