Orman İzni

Orman İzni

KAMUYA AÇIK İZİN KAPSAMLARI                            

Orman Kanunu içerisinde yer alan 6831 numaralı yasanın, 16, 17 ve 18. Maddelerine göre ön izin ve kesin izin içi gerekli olan belgeler istenilmektedir. Bu belgelerin tamamlanması ile belgelerin gerektirdiği ödenmesi gereken bedeller sonrası alınan izne orman izni denilmektedir. Makamlar tarafından verilen izin kararı alınırken, alanın uygunluğu ve projenin tutarlılığı araştırmaları yapılmaktadır. En önemlisi de topluma faydalı ve maddi manevi yarar sağlayan sonuçlar içermesi gözetilmektedir. Girişimcinin orman izni alabilmek için hazırladığı proje seçiminin onaylanması ve gerekli bedellerin ödenmesi anlaşmaları sağlanmaktadır. İznin alınmasından maksimum 3 aylık bir süre içerisinde karar kılınmış olunan bedel, teminat ve taahhüt senedinin teslim edilmesi gerekmektedir. Ön iznin alınması döneminde ön izin bedeli bir defaya mahsus ödenmektedir. Orman izni bedelinin yanı sıra ağaçlandırma, orman köylüleri halkını kalkındırma ve erozyon kontrolü geliri gibi bedeller alınmaktadır. Ön izin süresince hiçbir inşaat çalışması başlatılamamaktadır.

Orman İzni Nasıl Alınır ?

Orman izni alan girişimci için ön izin alınmasının ardından kalıcı izin süresi maksimum 49 yıl olarak belirlenmektedir. Orman izinleri HES orman izinleri, RES orman izinleri, JES orman izinleri ve GES orman izinleri olarak arı kategorilerde ele alınmaktadır. Daha indirgenmiş olarak ele alınan orman izni bölümleri ise; hidroelektrik santrali orman izni, mikro hes orman izni, rüzgar enerjisi orman izni, güneş enerjisi orman izni, jeotermal enerji santrali orman izni ve GSM baz istasyonu orman izni olarak belirtilmektedir. Özel ağaçlandırma izni, maden izni, 17.madde izni, etüt proje diğer izin alanlarına ilişkin olarak mevcut olan izinler kapsamaktadır. Ormanlık alanların izin alınması için yol, köprü, hastane, havaalanı, demiryolu, su deposu, su hattı, baz istasyonu, baraj, gölet, spor sahası, sağlık merkezleri orman izni kapsamındaki alanlar için değerlendirilmektedir. Ayrıca dini eğitim merkezi, ölçüm merkezi, atık su merkezi, doğal gaz boru hattı, belgeli petrol arama, jeotermal kaynak arama ve benzeri alanlar kapsamında orman izni alınma konusunda başvuru yapılmaktadır.

Doğal yaşam alanlarının yok edilmemesi ve yeşillik alanların korunması adına sistemli projeler için verilen orman izninin verilmesi için kamuoyuna yararlı olması belirleyici faktör olmaktadır. Projelerinizin kabul edilmesi ve orman izni alınması için kullanıma açılan ormanlık alanların belirli bir statüde topluma faydalı olması vurgulanmaktadır. Böylece gereksiz yere, sadece maddi gelir elde edebilmek adına yeşillik alanların yok edilmesine izin verilmemektedir. Sürekli azalan ormanlık alanlar ve insanlar başta olmak üzere canlıların yaşam alanlarının kısıtlanmaması açısından ciddiye alınması gereken hassas bir konu olmaktadır. Yukarıda belirtilen alanlar kapsamında, fayda sağlayacak sonuçlar ve titizlikle hazırlanmış gerçekçi projeler orman izni alınması için gerekli olmaktadır. Orman izni verilen projelerin belirli sınırlar içerisinde verebileceği zararların bedelleri de girişimcilerden öncelikli olarak temin edilmektedir.