Orman İzni

Orman İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Orman izni başvuru dosyaları, yeterliliği olan orman mühendisi büroları ve firmaları tarafından hazırlanır. Öncelikle hazırlanan evraklar ogm orbis sistemi üzerinden sistemine yüklenir. Daha sonra sisteme yüklenen dosya elden orman bölge müdürlüğüne teslim edilir.

Orman Bölge Müdürlüğü izin ve irtifak şube müdürlüğü tarafından izin dosyası incelenerek eksiksiz olması durumunda orman işletme müdürlüğüne rapor hazırlanması için yazılır. İşletme müdürlüğü tarafından orman izni dosyası için inceleme heyeti oluşturulur. Heyet, hem sahada hem de dosya üzerinde incelemeler yaparak raporu hazırlar. Rapor heyetçe imzalanarak orman bölge müdürlüğüne gönderilir. Daha sonra orman bölge müdürü, orman bölge müdür yardımcısı ve izin irtifak şube müdürü tarafından da onaylanarak orman genel müdürlüğüne yazılır. Orman Genel Müdürlüğünce de incelendikten sonra katbis sistemine girilerek bakanlıktan onay beklenir. Onay gelmesi durumunda orman izni için OLUR çıkmış olur.

Orman İzni kaç çeşittir?

Yönetmeliğe göre iki çeşit izin türü mevcuttur.

1-) Ön izin; Firmaların ilgili kurum (EPDK vb.) için alması gereken evraklar bulunmaktadır. Bu evrakları ön izin döneminde toplayıp ilgili kuruma teslim etmesi gerekmektedir. Ön izin aşamasında kesinlikle orman vasfı üzerinde çalışma yapılamaz.

2-) Kesin izin; Firmaların orman vasıflı araziler üzerinde çalışması için alması gereken izindir. Bu izin için ilgili kurumdan alınmış belge süresi kadar kesin izin verilir. Bu izin süresi içinde ilgili kurumdan temdit yazılarını alarak süre uzatımına gidebilir. Kesin izin için ödenecek bedeller mevcuttur.

Kaç Çeşit Bedel vardır?

  • Ağaçlandırma Bedeli
  • Yıllık Arazi İzin Bedeli
  • Orman Köylülerini Kalkındırma Bedeli
  • Erozyon Bedeli
  • Teminat

Bu bedeller ödenmesi ile kesin taahhüt senedi onaylatılarak orman bölge müdürlüğüne sunulur. Saha teslim tutanağı ile orman izni ‘ne konu alan firmaya teslim edilir.

Bu izinler doğal yaşamı yok edilmemesi ve yeşil alanların korunması için ilgili kurumlardan gerekli evrakları alması durumunda verilmektedir. Ayrıca topluma ve kamuoyuna yararlı olması bu yerlere izin verilmesinde belirleyici faktör olmaktadır. Gereksiz yere, sadece maddi gelir elde edebilmek adına yeşillik alanların yok edilmesine izin verilmemektedir. Sürekli azalan ormanlık alanlar ve insanlar başta olmak üzere canlıların yaşam alanlarının kısıtlanmaması açısından ciddiye alınması gereken hassas bir konu olmaktadır.

Firmamız hem toplum sağlığı için hem de yeşil alanların korunması için yapılacak tüm projelerde deneyimli mühendisleri sayesinde en az alanda ağaç kesimi politikasını benimsemektedir. Detaylı bilgi için İLETİŞİM sayfasına tıklayınız.