Erozyon Kontrolü

Erozyon Kontrol Planı Hazırlanması

Günümüzde erozyon daha çok ormanların organik yapısını kaybetmesi,  yamaç yüzeylerinde yer alan bitki örtüsünün yok edilmeya başlanması ile daha sık görülmeye başlanır. Bu oktada erozyon kontrolleri son derece önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.Çünkü erozyon vakaların ortaya çıkmaması adına mutlaka bu tür planlanma sürecinin devreye girmesi gerekir. Bu süre zarfı içerisinde özellikle iyi bir planlanma yapılması gerekir. Kontrol işlemerinin yapılacağı bölgede dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de bölgenin iklimi, bakısı, toprak yapısı, yağmur durumu olduğunu söyleyebiliriz. Mutlaka bu özelliklere uygun en iyi tohum türlerinin belirlenmesi de gerekmektedir. Doğal bitki örtüsüne sahip olmak, tki örtüsüne uygun özelliklerin yapılabilmesi adına artık Erozyon Kontrol Planı Hazırlanması son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Erozyon kontrolünün yapılmasının en temel amaçlarından birisi de mevcut bölgenin ekosisteme kazandırılmasına en iyi şekilde yardımcı olunmaktadır. Bölgelerin kazandırılması ise kimi zaman daha uzun zamanlar aldığı olabiliyor.  Bitki örtüsünü kazanamayan sahaların ne yazık ki günümüz koşullarında risk altında olduğunu ve sürekli olarak erozyon tehlikesi ile karşı karşıya olma durumlarının yüksek olduğunu bile söylememiz mümkündür. Erozyon kontrol aşamasında ise ileriye yönelik teknoloji ürünleri de kullanılmaktadır. Erozyon Kontrol Planı Hazırlanması sürecinin iyi şekilde ele alınması gerekir. Bu sayede erozyon sorunlarını çözüme kavuşturmanız da mümkün hale dönüşecektir.

Erozyon görülen alanlara göz atıldığında zirai alanların %59’unda,meraların %64’ünde, orman arazilerinin %54’ünde erozyon sorunları devam etmektedir. Erozyonla mücadele edilebilmesi adına mutlaka gerekli tüm kontrollerin yapılması gerekir. Erozyon kontrollerinin yapılması gereken alanlar ilk öncellikle tespit edilmeye başlanacaktır. Erozyon kontrol dosyalarının uygulanması ve hazırlanması önemli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde incelemelerin dikkatli şekilde yapılması ve erozyon sorunlarını ortaya çıkarabilecek alanların mutlaka tespit edilmesi de gerekmektedir.

Erozyon Kontrol Planı Hazırlanması  Nasıl Yapılır?

Doğamızın kontrol altında tutulması, geliştirilmesi ve risk faktörlerinin engellenmesi adına mutlaka gerekli işlemlerin yapılması gerekir.

Özellikle en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza erozyon çıktığından dolayı erozyonla mücadele edebilme şansına sahip olabilirsiniz. Erozyon kontrollerinde mutlaka proje görevi hazır tutulmalıdır. Erozyon hangi bölgelerde daha yaygın görülebilir. Bitki örtüsü tahriplerinin en çok nerede meydana geldiği, Özel ağaçlandırmalar gibi tüm işlemlerinde usulüne en uygun şekilde hazır hale gelmesi gerekmektedir. Bu aşamada Erozyon Kontrol Planı Hazırlanması konusunda dikkatli olunması ve tüm belirtmiş olduğumuz hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Erozyon Kontrol Planı Hazırlanması Neden Bu Kadar Gerekli?

Erozyonla mücadele edip önceden önlemlerin alınması adına Erozyon Kontrol Planı ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Erozyonun olması muhtemel yerlerinde onarıcı çalışmalar bu sayede yapılarak hem erozyon önlenmiş olur hem de daha geniş kullanılabilir alanlar ortaya çıkartılmaya çalışılmış olur.