17. Madde Uygulama Yönetmeliği

6831 sayılı Orman kanunun 17. Madde Uygulama Yönetmeliği ’nce göre verilecek izinleri ve bu izinlerin bedellerini kapsamaktadır.

17. Madde Uygulama Yönetmeliği ‘nce verilecek izinler hangileridir?

Orman vasıflı alanlarda kamu yararı ve zaruret olması durumunda; Hidroelektrik Enerji Santrali, Rüzgar Enerji Santrali, Termik Santral, Nükleer Enerji Santrali, Petrol ve Doğalgaz Arama, Ölçüm İstasyonu, Yol, Şantiye, Enerji Nakil Hattı (ENH), Patlayıcı Madde Deposu, Baraj, Gölet, Havaalanı, Demiryolu, Tünel, Askeri ve Savunma Tesisleri, Petrol ve Doğalgaz Boru Hattı, GSM Baz İstasyonu, Verici İstasyonu, Fiber Optik Kablo, Telefon İletim Hattı, Jeotermal Kaynak, Su Arama, Su İsale Hattı, Su Deposu, Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi, Bakımevi, Mezarlık, Hastane, Eğitim Tesisi, Futbol Sahası, İbadethane, Hapishane vb. bina ve tesis izinleri alınıyor.

17. Madde Uygulama Yönetmeliği Müracaat Evrakları Nelerdir?

  1. Talep Sahibin Dilekçesi
  2. Saha Analiz Raporu
  3. 1/25.000 Ölçekli Topografik Haritası
  4. 1/25.000 Ölçekli Meşçere Haritası
  5. Uygun Ölçekli Orman Kadastro Haritası
  6. Uygun Ölçekli Vaziyet Planı
  7. Koordinat Listesi
  8. ÇED Raporu / Çevresel Etki Değerlendirme
  9. Gerekli Kurum Görüşleri
  10. Orman İzni Vize Sayfası

Yukarıdaki evraklar serbest orman mühendisi tarafından imzalıyor. İmzalanan evraklar taranıp Orbis sistemine kayıt yapılıyor. Başvurusu dosyası Orman Bölge Müdürlüğüne götürüyorum.

Bölge Müdürlüğü İzin İrtifak Mühendisleri tarafından izin dosyamız incelettiyorum ve heyet yazısı yazdırıyorum. Müdür Yardımcısı başkanlığında 17 Madde Uygulama Yönetmeliği kapsamında kesin izin raporu yapılıp orbisten onaylıyoruz.

Kesin izin için gerekli evraklar ile Bölge Müdürlüğüne geliyor. Hazırlanan izin dosyası İzin İrtifak Mühendisleri tarafından tekrar inceliyoruz. Kamu kurum kuruluşlar için hazırlandıysa Bölge Müdürlüğünde OLUR hazırlanıyor. Tüzel kişiliklerin kesin izin dosyası ise Orman Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Olumlu sonuçlanması durumunda Tarım ve Orman Bakanınca OLUR veriliyor.

17 Madde Uygulama Yönetmeliği ‘nce yatırılacak bedeller ve kesin taahhüt senedi müracaat sahibine şeflik gönderecek. En fazla 3 ay içinde bedeller ve kesin taahhüt senedi orman işletme şefliğine teslim ediyoruz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlar için ise hazırlanan OLUR’a istinaden bedelsiztir. Kurumun yetkilisi tarafından imzalanarak kesin taahhüt senedi teslim edilecektir.

17-madde-uygulama-yonetmeligi