Maden Arama İzni

Maden Arama İzni

Ülkemizde bulunan yaşam alanları kadar kullanılmayan dağlık bölgeler de mevcut olmaktadır. Bu bölgelerin bulunduğu yerlerin birçoğu ormanlar ve çeşitli bitkiler ile kaplı olmaktadır. Yer üstü zenginliği kadar yer altı zenginliğinin olması tarihi geçmişinden kaynaklanmaktadır. Tarihsel geçmişe dayalı yer altında oluşmuş ve oluşmaya devam eden maddi değeri yüksek madenler bulunmaktadır. Bu madenlerin çıkartılarak topluma faydalı olması için kullanıma açılması sağlanmaktadır. Topluma ve ülke kalkınmasına faydalı olmasında hem fikir olunmaktadır; ancak her durumda hemen herkes maden aramaya yetkili bulunmamaktadır. Bu nedenle devletin belirlediği kanunlar gereği belirli yasalara uyularak maden arama izni yetkisine sahip olunmaktadır. Maden arama iznine sahip olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler birtakım belgeleri alarak yeterli bedel ya da ödenek karşılığında, istenilen kurallar çerçevesinde maden arama faaliyetini gerçekleştirebilmektedir. İzinsiz yapılan maden arama çalışmaları ciddi manada suç sayılabilmekte ve yüksek bedeller ödemesi gerekebilmektedir.

Maden Arama İzni Nasıl Alınır ?

Maden arama izni almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, özel şirket sahibi veya kamu iktisadi teşebbüsü ile başvurularda bulunabilmektedir. Başvuru yapmak isteyen kişiler yüz yüze görüşme gerçekleştirerek başvuru yapabilmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapılma çalışmaları da en yakın zaman diliminde faaliyete geçmesi için çalışılmaktadır. Öncelikle başvuru yapacak kişi veya kurumların maden arama izni almasını gerektirecek kapsamlı bir projeye sahip olması ve bu proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin sunulması istenmektedir. Zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkemizde farklı maden arama izni kurallarına sahip çeşitli madenler mevcut olmaktadır. Bu nedenle maddi değerlerine ve kullanım alanlarına göre farklılık arz eden aşamalar başvuru yapan kişilere bildirilmektedir. Hangi maden üzerinden başvuru yapacağına karar veren kişilerin yapması gereken adımları gerçekleştirmesi belirtilerek bu kapsamda maden arama izni yetkisi verilmektedir. Maden arama izni için MTA (maden teknik arama müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır.

Maden teknik arama müdürlüğüne yapılacak başvurularda sıfır hata ile beklenmektedir. Küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmanız durumunda başvuru için yatırılan harcın geriye dönüşü olmadığı gibi başvurunun direkt olarak iptali gerçekleşmektedir. Tekrar başvuru yapılması da etik karşılanmamaktadır. Yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde şahıslar veya kurumlardan belirli belgeler istenmektedir. Bu belgeler şahıs olarak başvuru yapanlar için; T.C kimlik numaralı onaylı nüfus cüzdanı, vergi numarası ve onaylı imza sirküsü istenilmektedir. Kurumlar için; ticaret sicil gazetesi, vergi numarası ve yönetim onaylı imza sirküleri sunulması istenmektedir. Şirket veya şahıs başvuruları için başvuru yapılan maden arama izni alanına yönelik belirli bir teminat ödenmektedir. İlk ödenen harç parasının vakıflar bankasına, ruhsatın alınmasından sonraki harcın ise vergi dairesine yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu belgeler 60 günlük zaman dilimde tamamlanarak sunulması gerekli görülmektedir. Aksi durumlarda başvuru iptal olmaktadır. Maden arama çalışmaları kanunsuz kati suretle yapılmamakta, yapmaya çalışan kişilere ciddi yaptırımların uygulandığı vurgulanmaktadır.