Özel Ağaçlandırma

Özel Ağaçlandırma

Ülkemizde doğayı koruma, geliştirmek için çeşitli projeler devrede oluyor. Bunlardan biri olarak özel ağaçlandırma olduğunu söylememiz mümkündür. Özel ağaçlandırmanın yapılmasının en temel sebeplerinden birisi, boş orman toprakları ve Hazine arazilerinde ağaçlandırmaların yapılması, erozyon kontrollerinin yapılması amaçlanmaktadır. Özellikle ülkemizde oluşabilecek erozyon problemlerine karşı ağaçlandırmaya yönelik projeler geliştirilmektedir.

” Özel Ağaçlandırma Başvuruları Başladı ” Detaylar İçin Tıklayın

 

Özel Ağaçlandırma Yapılan Sahalar Nerelerdir?

Gel gelelim özel ağaçlandırma ilgili olarak yapılabilecek alanlarda belirtilmiştir. Bu alanları belirtmeye kalktığımızda ise Bozuk orman alanları ile orman toprağı sahalarında, Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki  alanlarda, Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda ağaçlandırma sistemleri gerçekleşebilir. Ağaçlandırmayı yapabilecek tüzel kişilere göz atıldığında ise bunlar,

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Belediyeler
  • Tarımsal kalkınma kooperatifleri
  • Köye hizmet getirme birlikleri
  • vakıflar, dernek ve şirketler

Tüm bu belirtmiş olduğumuz özel kurumlar ağaçlandırma sistemlerini de gerçekleştirebilmektedir. Yapabileceklerin yanında kimlerinde ağaçlandırma yapamayacağını bilinmesi gerekir. Onları saydığımızda, Yabancı uyruklu olanların dışında tüzel kişiler de hem ağaçlandırma hem de erozyon kontrollerini yapamazlar. Bu konuda devlet bu gibi kişilerin ağaçlandırma yapmasına izin vermemektedir. Sadece yukarıda belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlar belirtilen yerlerde ağaçlandırma işlemini hayata dönüştürebilir. Burada önemli olan hususlardan birisi de devlet ormanı bile sayılabilecek yerlerde ağaçlandırma yapılabilecek olması diyebiliriz.

Ağaçlandırmaların yapılacağı belli yerler yer almakta ve bu belirtilen yerler doğrultusunda mutlaka ağaçlandırma işlemlerine başvurmanız gerekiyor. Özellikle son dönemde sorulan bir başla sorulardan birisi de devlat ormanı sayılabilecek alanlarda sorunsuz bir şekile ağaçlandırmaların yapılıp yapılamayacağı diyebilmemiz mümkündür. Devlet ormanı sayılan yerlerde arazi tahsis edilerek rahatlıkla ağaçlandırma gibi işlemler yapılabiliyor. Orman alanlarında ağaçlandırma yapmak istiyorum derseniz de ahsisi istenen saha en az 5 dekar büyüklüğünde olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Sadece belirtilen alanlar için değil aynı zamanda arazinin ölçüsünün ne kadar olduğu da göz önünde tutulan bir diğer kıstasların başında yer alıyor.

Özel Ağaçlandırma Nerelerde Yapılamaz?

Özel ağaçlandırma,verimli devlet ormanlarında kesinlikle yapılmamaktadır. Özel ağaçlamanın yapıldığı yerler daha çok boş kalan arazilerdir. Bu arazilerin ağaçlandırılarak doğayı korumak, erozyon kontrolü yapabilmek amaçlanır. Aynı zamanda da Özel ağaçlandırmaya uygun olan orman alanlarına bakıldığında her yıl yılda en az bir defa tespit edilerek internet üzerinden yayınlanmaktadır. Bu sayede hangi bölgelerde ağaçlandırmaya ihtiyaç olduğu tespit edilerek duyurulmaktadır. Ormanlık alanlarda ağaçlandırma yapılmak istendiği zaman ise yapılması gereken en önemli yollardan birisi de en yakın orman idaresine başvurmak olacaktır. Başvuru işlemleri sonrasında onay alınmasının ardından hak sahibi olunur. Gerekli başvuru bedeli ve başvuru bedelinin yatırılacağı tarih  ilgili kişiye iletilir.