Rüzgar Enerjisi İzni

Rüzgar Enerjisi İzni

RÜZGAR EBERJİSİ İZNİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Yenilenebilir ve her türlü alanda kolaylıkla kullanılan rüzgar enerjisi santralleri için Rüzgar Enerjisi Santrali İzni hakkında bilmek istediğiniz ne var ise bu yazıyı okuyarak ulaşabilirsiniz. Sonsuz bir kaynak olan rüzgar enerjisi başta elektrik olmak üzere ve daha birçok alanda faydalanılmaktadır. Günümüzde eskiye oranla daha çok rüzgar enerjisinden yararlanılmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise rüzgar enerjisi maliyetinin en az olmasıdır. Birçok ülkede elektriğin büyük bir kısmı rüzgar enerjisinden karşılanmaktadır. Türkiye ise tam olarak rüzgar enerjisinden 2014 yılında verim almaya başlamıştır. İlk zamanlarda çok verim alınamasa da 2016 yılında bu oran %5 civarında olmuştur. Bu kadar önemli ve değerli olan rüzgar enerjisini kullanmak için santral izni yanında rüzgar enerjisi ile ilgili her bilgiyi bilmek şarttır. Örneğin rüzgar enerji santrali şehir merkezine uzak alanlarda kurulmalıdır. Çünkü rüzgar açık alanlarda ve tepe bölgeleri boş tarlalar gibi yerlerde daha çok hissedilir. Ülkemizde rüzgar enerjisinden yararlanmak için gerekli izinleri alıp boş arazilerde ve tepelerde santraller oluşturularak bu sonsuz ve yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanılabilir. Rüzgar enerjisinin elektriğe dönüşümünde etkisi ise %5 civarlarındadır. Bu yüzden rüzgar enerjisi santral kurma işine daha çok önem verilerek katkılarından faydalanılması her açıdan yararlı olacaktır.

Rüzgar Enerjisi Kurulumu

Rüzgar enerjisinden gereken faydayı sağlamak için enerji santralleri kurulmadan önce, Rüzgar Enerjisi Santrali Orman İzni alınır. Daha sonra santralin kurulacağı alanda rüzgar oranının belirlenmesi için bazı ölçümlerin yapılması gerekir. rüzgar enerji santrali kurulması için yapılan testler ve ölçümler sonucunda alan belirdikten sonra enerji elde edebilmesi için bazı araç gereçlere ihtiyaç vardır. birazda bu araçlardan bahsedelim. Öncelikle rüzgarın enerjiye dönüşebilmesi ve sorunsuz bir şekilde verim alınabilmesi için pervaneler ve rüzgar tribünlerine ihtiyaç vardır. 3 parçası olan rüzgar tribünlerinde enerji sağlama aşamaları şu şekildedir; ilk önce rüzgar enerjisi pervane kanatları, şaft ve jeneratör ile gelen rüzgar ilk aşamada mekanik enerjiye dönüşür, daha sonra mekanik enerjiye dönüşen rüzgar kinetik enerjiye dönüşerek son olarak jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisi olarak kullanılmak üzere üretilir.

Rüzgar enerji santrali kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar Rüzgar Enerjisi Santrali İzni almak için bu konuyla ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapmalıdır. Başvuru ilgili bakanlıklara yazılı olarak yapıldıktan sonra heyetin olumlu kararı ve santral yapılacak bölgenin uygunluğuna izni ile birlikte orman izni alınır. orman izni almak için  Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın elektrik enerjisi santrali kurulmasına izin vermesi için bazı hususlar var. bu hususların başında 3 ay içerisinde  teminat, taahhüt ve bedellerin ödenmesi gerekliliğidir. Bu gereklilikler yerine getirildikten sonra eğer bölgede herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse kurulacak inşa ile ilgili bakanlık ruhsat koşulunu öne sürebilir.