Jeo Termal Enerji Santrali

Jeotermal Enerji Santrali İzni

Doğal enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmeye başlanmasıyla beraber enerji kaynakları, yerini yenilebilir enerji kaynaklarına bırakmaktadır. Yenilebilir enerji kaynaklarının birçoğunu jeotermal enerji santralleri karşılamaktadır. Enerji santralleri yapılırken çeşitli yerlerde orman izinleri alınması gerekmektedir. Orman izni alarak çeşitli jeotermal enerji üretmek mümkündür.  Orman alanları içine veya ormana yakın bölgelere kurulan bu santraller ülkemizin enerjisinin büyük bir bölümünü karşılamaktadır. Belirli kurumlardan Jeotermal enerji santrali izni alınarak orman mühendisleri odasına bilgi verilmesi ve çeşitli dilekçeler yazılması gerekmektedir. Talep sahibi ve talep yazıları yapılacak işlemler arasında ilk sıralardadır. Yapılan başvurularda istenilen belgelerin eksiksiz olması gerekmektedir. Enerji santrallerinin kurulması önemli bir görev olmakla beraber ülkemiz için de önemli kaynakların başında gelmektedir. Jeotermal enerji santrallerinin kurulmasında alınan izinlerle beraber ön dosyanın kabul edilmesinden sonraki aşamalar biraz uzun süreçli olabilmektedir. Yaklaşık iki yıl süren bu sürece tüm çalışanlar önem vermektedir.

Enerji santrallerinin kurulmasında ki izinler kanunun çeşitli maddelerince düzenlenmiştir. İki yıllık sürecin tamamlanmasında da evrakların eksiksiz tamamlanması önem arz etmektedir. Jeotermal enerji santrali orman izni alınırken ormancılık şirketlerinin faaliyetleri de bulunmaktadır. Yatırım faaliyetlerinde bulunan taraf yatırım sürecinde iki yıl boyunca santrallere başlanması gerekmektedir. jeotermal enerji santralleri insanların doğal kaynaklarının kullanımında devam etmesi için önemli rol oynamaktadır. Santraller ile çeşitli yatırımlar sayesinde ve orman müdürlüklerinden alınan izinler ile kullanılan kaynakların uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. Devlet yönetimleri de bu konuya duyarlı yaklaştıkları için kısa zamanda evrakların teslimi ile beraber orman izni alınarak yatırımlara başlanmaktadır. Süreci uzatan kısım evrakların teslimidir. Orman izinleriyle beraber tüm ülkeye enerji üretmek mümkündür. Bu sayede insanların doğal kaynakların değerini anlaması sağlanacak ve enerji santrallerinin bu konuda ki önemi vurgulanacaktır. Enerji santrallerinin kurulmasıyla beraber ülke olarak uzun bir süreçte rahatlayacak ve gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılır bir hayat kılabileceğiz. Ormanların böyle önemli kaynaklara kullanılması da ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır.

Jeo Termal Enerji Santrali Nedir ?

Boş ormanlık alanlarda yer kabuğunda ısınmış sular bulunmaktadır. Bu ısınmış sular enerji depolamakta ve enerji açığa çıkarmaktadır. Bu sayede jeotermal enerji santrali izni alınırken kolaylık sağlamakta ve sebepleriyle beraber izinler alındıktan sonra tüm kurumlar izinlerin arkasında durmaktadır. Kömür, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının ülkemizde sınırlı olduğu bilinmekte ve jeotermal enerji kaynakları ile yeri tamamlanmaya çalışmaktadır. Jeotermal enerji santralleri doğalgazı üretmekte ve enerjinin büyük bölümünü karşılamaktadırlar. Enerji santralleri sağlıklı olup orman izinlerinden çıkan belgelerde insan sağlığına zarar vermeyecek hatta yararlı olacaktır. Önemli bir konu üzerinde de şu şekilde konuşulması mümkündür ki jeotermal enerji santrali ülkemiz için çok önemli bir yatırım olmakta ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması tüm insanları ilgilendiren önemli bir husus olmaktadır.