Mikro HES İzni

Mikro HES İzni

DOĞADAN GELEN ENERJİ KAYNAKLARINI FIRSATA ÇEVİRME

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları mevcut olmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, kullanıma bağlı olarak çok çabuk tükenebilme özelliğine sahip olmamaktadır. Aksine tüketimi yapılırken kullanılan enerjinin yerine sürekli doğal kaynaklar ile gerçekleşen enerji akışı ile yerine gelmesi olarak ifade edilmektedir. Yenilenebilir enerjiler; güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, hidrojen enerjisi ve biokütle enerji olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynağın tükenme hızından daha hızlı biz zaman da yenilenmektedir. Bu enerji kaynaklarının daha az maddi güç ile daha fazla enerjiye sahip olma durumunu meydana getirme özelliği mikrohes izni kanunlarını ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar yüksek oranda fayda sunma ve ülke kalkınmasına etki ediyor olsa bile, düzensiz üretilerek dengesiz kullanımı doğaya ve insanlığa zarar vermektedir. Bu nedenle her zaman toplumun ve toplumun yaşam alanının kontrol altında tutulmaya ihtiyacı bulunmaktadır.

Mikro Hes İzni Nedir ? ;

Hidroelektrik (hes) santraller, suyun gücü ile enerji üretimi anlamına gelmektedir. Hidroelektrik santraller suyun kinetik enerjiye dönüşmesini sağlamaktadır. Önceden ayarlanmış ve kurulumu yapılmaz düzen ile hidroelektrik santrallerin suyun kinetik enerjiye dönüşmesi ile bu enerjiden elektrik enerjisi üretilmektedir. Elektrik enerjisinin üretilebilmesi için suya ve su tirbünlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Suyun tribünlere çarpması ile meydana çıkan enerjinin elektrik enerjisine dönmesi için jeneratörler devreye girmektedir. Bu enerjiyi alarak enerjiye dönüşmesi görevini jeneratörler üstlenmektedir. Hidroelektrik üretiminin doğaya zarar verebilme durumuna ilişkin mikrohes orman izni alınma koşulu belirtilmektedir. Mikrohes orman iznine sahip olarak uzun vadede çalışmalar yapmak isteyen girişimciler faaliyete geçebilmektedir. 1000 kW altında enerji üretimi yapan veya yapmayı amaçlayan gerçek veya tüzel şahısların herhangi bir belge almasına gerek duyulmamaktadır. Bu sınır kapsamında belgelere ihtiyaç olmamakta ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Enerji üretim yapabilmek için il özel idarelere başvuru yapılmaktadır. İl özel idaresinden izin alınması sonrasında DSI ile su kullanma konusunda anlaşma için görüşülmektedir.

İzinler alınırken tek sefere mahsus alınan bedeller ile izin alınmasına yönelik senelik alınan bedeller mevcut olmaktadır. Mikrohes orman izni alınırken karşılaşılan farklılıklara istinaden farklı belgeler talep edilecek olursa başvuran kişiye bildirilmektedir. Elektrik üretimi için su gücünden faydalanılan ve mikrohes orman izni gerektiren çalışmada suyun yeri değiştirilmektedir. Bu durum o alanda yaşayan canlılara etki etmektedir. Bu nedenle fayda ve zararları konusunda tartışmalar yapılmaktadır. Ağaçların kesilerek yol yapılması da zarar olarak belirtilmektedir. Genel olarak fayda zarar ilişkisi göz önüne alındığında ise doğal kaynaklar ile az maliyete yüksek gelirler elde edilmektedir. Aynı zamanda tükenmeyen yenilenebilir bir enerji özelliğine sahip olması avantaj sunmaktadır. Elde edilen enerji sisteminin kurulduğu alandaki yaşayan halka iş istihdamı sağlanarak işsizliğin önüne geçilmektedir. Bu noktalar kapsamlı olarak değerlendirildiğinde ise ülke kalkınmasına büyük oranda katkı sağlaması faydalı olduğunun göstergesi olmaktadır.