Orman İzinleri

Ülkemizde bulunan ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret olması durumunda kurum ve kuruluşlara orman izinleri verilmektedir. Ancak toplum üzerinde ormanların yakılıp yıkıldığı algısını kaldırmamız gerekmektedir. Verilen izinleri 6831 sayılı Orman Kanunun 16. 17. ve 18. Madde uygulama yönetmeliğince gerekli evraklar eksiksiz olarak tamamlandıktan ve gerekli bedellerin ödenmesinden sonra sahada çalışma yapılmaktadır. Genel olarak HES( hidroelektrik santrali) orman izinleri, RES (rüzgâr enerjisi santrali) orman izinleri, GES ( güneş enerji santrali ) orman izinleri ve JES (jeotermal enerji santrali) izinleri olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi toplumun faydalanabileceği projeler üzerinden girişimde bulunan kişi veya kurumların izin almasında bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bu izinlere tabi olan başlıca konular; eğitim tesisi, hastane, sağlık merkezi, cami, mezarlık, hayvan barınağı, atık su merkezi, su deposu, su isale hattı, doğal gaz boru hattı tesisleri, enerji nakil hattı, trafo binası, yol, köprü, havaalanı, liman, demiryolu, tünel, baraj, enerji üretim santralleri, gölet gibi tesisler, spor sahası, kapalı spor salonu,  güvenlik ve savunma merkezi, atış poligonu, belgeli doğal gaz arama, belgeli petrol arama, baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, verici istasyonu ve patlayıcı madde emniyet alanı gibi tesisler için izinler talep edilmektedir.

Girişimcilerin, toplum yararına ve doğanın süregelen döngüsüne destek verebilmek amacı ile bitmesi sakıncalı olan kaynakların arttırılması için orman izinleri alarak faaliyete geçmesi sağlanmaktadır. Ormanlık alanların farklı bir faaliyete yönelik kullanılması aşamasında, mevcut alanda meydana gelebilecek erozyon ve benzeri sonuçlara karşı önlem almak proje sahibinin sorumluluğundadır. Belirli işlemlerin ardından Orman Mühendisleri Odasına bağlı bulunan Ormancılık büroları ve Şirketleri tarafından dosya hazırlanmaktadır. Geniş kapsamlı ele alındığında bu dosyalar içerisinde ağaç röleve planı, koordinat özet çizelgesi, ÇED belgeleri, dsi kurum görüşü, kültür sit görüşü, doğal sit görüşü,doğa koruma milli parkı görüşü (DKMP görüşü), 1/25000 ölçek uygun memleket haritası, 1/25000 ölçek uygun mesafe haritası, 1/25000 ölçek uygun meşçere haritası, 1/5000 ölçek uygun vaziyet planı ve 1/10000 ölçek uygun kadastro haritası gibi belgeler bulunmaktadır. 

birizin-orman-izinleri