Orman İzinleri

Orman İzinleri

ORMANLIK ALANLARIN KULLANIMA AÇILMA HUSUSLARI

Ülkemizde bulunan ormanlık alanlara belirli bir proje kapsamında toplum için faydalı olabilecek bir kurumun veya köprü gibi yapıların kurulması için kullanılacak ormanlık alanının izni alınmaktadır. Bu ormanlık alanın yok edilecek olması neden ile orman izinleri alınması yönetmelikler ile birtakım araştırmalardan geçirilerek verilmektedir. Toplum yararına bir yapının inşa edilmesi iznin alınmasında vurgulu madde olmaktadır. Orman kanunu içerisinde yer alan orman izinleri esasları, 6831 numaralı yasaya işaret etmektedir. 6831 numaralı yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanılarak ön izin veya gerekli belgelerin hazırlanması ve istenen bedelin ödenmesi ile kalıcı izin alınabilmektedir. Orman izinleri genel olarak HES( hidroelektrik santral yapımı) orman izinleri, RES(rüzgâr enerjisi santrali) orman izinleri, GES( orman müdürlüğünden alınması gerekli olan orman izinlerinin genel kapsam alanı)orman izinleri ve JES (jeotermal enerji santrali) orman izinleri olmak üzere bölümlere ayrılmaktadır. Çevre ve orman bakanlığı kapsamında girişimcinin gerekli olan şartlar doğrultusunda izin alması sağlanmaktadır.

Orman İzni alınabilmesi İçin Başvurulacak Alanlar

Yukarıda da bahsedildiği gibi toplumun faydalanabileceği projeler üzerinden girişimde bulunan kişi veya kurumların izin almasında bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak, belirli yetkililer tarafından birtakım araştırmalar yapılmakta ve bu projenin uygunluğu etraflıca test edilmektedir. Girişimciden yapılacak projeye ve bu proje için izin alabilecek haklara sahip olup olmadığı konusunda belgeler talep edilmektedir. Talep edilen belgeler gereğince de maddi bedeller de ödenmesi istenilebilmektedir. Orman izinleri için başvuru yapılan ve izne tabi olan başlıca konular; hastane, sağlık merkezi, atık su merkezi, su deposu, doğal gaz boru hattı tesisleri, jeotermal kaynak arama tesisler başlıca izin alınabilecek alanları ifade etmektedir. Yine yol, köprü, havaalanı, demiryolu, tünel, baraj, gölet gibi tesisler de orman izinleri alınabilecek yapılar arasında yer almaktadır. Ayrıca biraz daha özelleşmeye gidilen; spor sahası, kapalı spor salonu,  güvenlik ve savunma merkezi, belgeli doğal gaz arama, belgeli petrol arama, baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, verici istasyonu ve güvenli patlayıcı madde merkezi gibi tesisler için izinler talep edilmektedir.

Girişimcilerin toplum yararına ve doğanın süregelen döngüsüne destek verebilmek amacı ile bitmesi sakıncalı olan kaynakların arttırılması için orman izinleri alarak faaliyete açılması sağlanmaktadır. Ormanlık alanların farklı bir faaliyete uygun çalışma göstermesi için kullanılması aşamasında, mevcut alanda meydana gelebilecek erozyon ve benzeri sonuçlara karşı önlem almak proje sahibine kalmaktadır. Belirli ruhsat işlemleri ardından Orman Mühendisleri Odası içerisinde bulunan Orman büroları ve Şirketleri tarafından hazırlanan dosya teslim alınmaktadır. Geniş kapsamlı ele alındığında bu dosyalar içerisinde ağaç rövele çizelgesi, koordinat özet çizelgesi, ÇED belgeleri, 1/25000 ölçeğe uygun bölge haritası, 1/5000 ölçeğe uygun durum planı ve 1/10000 ölçeğe uygun kadastro haritası gibi belgeler mevcut olmaktadır.