Dikili Ağaç Satışı

Dikili Ağaç Satışı toprağa düşmesi sonrasında önce fide oluşumu sağlanır. Daha sonrasında ise kök hücrelerin çoğalmasına karşı dal ve yaprakların oluşması sağlanır. Oluşan bu köklü yapıya ağaç adı verilmektedir. Dikili Ağaç Satışı Orman Genel Müdürlüğünce konu ile ilgili bir tamim yayınlanmıştır. Dikili Ağaç Satışı için görevli olan çalışanların orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi olmaları şarttır. Bu nedenle odaya kayıtlı olup, yıllık vize ve ruhsat belgesine sahip olması gerekiyor. Çalışacak olan mühendislerin sözleşmeli olarak çalıştıkları da bilinmesi gerekir. Ağaç fiyatları ise Orman mühendisleri odası tarafından belirlenmektedir. Dikili olan ağaçların kesim, sürtünme ve taşıma süreçleri toplam olarak 60 gün süre belirlenmiştir. Ancak satılan ağaç miktarına göre de süre de kısalma oluyor.

Dikili Ağaç Satışı yapılmadan önce tüm ağaçların damgalarının yapılması gerekir. Dikili ağaçların satışları ile ilgili gerekli tüm evraklarının düzenlenmesi ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Satışlarda hava şartları da oldukça önemlidir. Kar kırması, rüzgâr devreği, böcek arıza ve yangın gibi pek çok olağanüstü sebepler nedeniyle satışa sunulan ağaçların %20 üstünde hasar oluşması durumunda durumun satış komisyonunca gerekli tutanakların tutulması gerekir. Eğer satıştan vazgeçilmesi durumunda ağaçların damgalama işlemlerinin yeniden yapılması gerekiyor. Bu nedenle alıcı kişi ödemiş olduğu maddi bedel geri iade alıyor. Satışı yapılmasına karar verilen tüm ağaçlar için iyi bir etüt yapılması gerekir. Bundan dolayı kontrol, ölçü, taşıma vb. pek çok sorunun yetkililerce kontrolü yapılmaktadır. Güvenli olmayan alanlarda dikili ağaç satışına izin verilmemektedir. Ormanlar gerekli belgelere sahipse eğer dikili ağaç satışlarında da gereken belgelerin tamamlandıktan sonra satışların gerçekleştirilmesi zorunludur.

Ağaçların belli bir kısmı hasar görmüş olabilir. Yine de, alıcı teklifi kabul edebilir. Sonuçta, teknik şartname hükümleri kaldığı yerden devam edebilir. Olağanüstü durumlar sonucu oluşan hasılat idare kısmı ile birlikte değerlendiriliyor. Dikili Ağaç Satışı yapılacak olan ağaçlar için hasar görülmesi durumunda ürünlerin tekrardan üretimi için ek bir süre veriliyor. Ek süreyi alıcının kabul etmemesi durumunda ise hasar sonucu gerekli bir duruma getirilen üretim idare içinde değerlendirmeye alınmaktadır. Ağaç satışında dikili alanların gerekli şekilde yetkililerce denetim yapılması gerekir. Satılan ağaçların dışında hiçbir ağacın kesilmemesi için gerekli pek çok tedbir alınmaktadır. Ağaçlı alanlarda böceklerin fazlaca olduğu yerlerde ağaçların kabuklarının soyulması, ilaçlama yapılması gibi pek çok önlem alınarak ağaçların korunması sağlanır. Ağaçların dikili oldukları alanlarda eğer bataklık uygulamaları gibi DKGH sağlıklı olarak tespit edilememesi durumunda yapılan çalışmalarda dikili alan satışı konusunda söz konusu olan sahanın büyüklüğü ve alınacak olan deneme alanı genel sahaya uyarlanarak işlem yapılması uygun görülmektedir.

Dikili Ağaç Satışı Danışmanlık Ücreti Ne kadardır?

Danışmanlık ücretlerimiz Orman Mühendisleri Odası 2022 Yılı Birim Fiyatlarının belirlediği asgari tutarıdır.

Orman Mühendisliği ve danışmanlık hizmeti (Sahaya ulaşım hariç) M3 2.650,00 TL+(Miktar(m3) x 2,1 TL)

dikili-agac-satıs-birizin-1                                                      dikili-agac-satıs-birizin-3

 

dikili-agac-satıs-birizin-4                                                 dikili-agac-satıs-birizin-5