Amenajman Planı

Amenajman Planı

Amenajman Planı Hazırlanması

Ülkemizde yapılan planlanma süreçlerinden biri olarak da Amenajman Planı Hazırlanması yer alıyor. Amenajman Planı Hazırlanmasının en temel amaçlarından birisi, orman kaynaklarından sürekli olarak faydalanmaktır. Bunun sağlanabilmesi ve orman kaynaklarının da güven altına alınması adına mutlaka gerekli planlamaların yapılması gerekiyor. En temel görevi ise bu amaçların bir an önce gerçeğe dönüştürülebilmesi adına çağdaş yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Amenajman Planı Hazırlanması Nasıl Gerçekleşir?

Amenajman Planı Hazırlanması işleminde, devlet ormanları, hususi ormanların envanterlerinin  yapılması hedeflenir. Ormanların yenilenmesi, ara yoklamasının yapılmasının yanı sıra plan değişikliği, denetlemenin yapılması gibi pek çok işlemler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu planlamanın yapılmasının bir takım amaçları vardır. Bu amaçlardan birisi de orman kaynakları ve onun alt işletme ünite alanlarının bu sahalarda gelecekte neler yapılması gerektiğini planlayacak süreci ele almak adına başvurulan bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması oldukça önemlidir. Çok amaçlı şekilde faydalanılması adına mutlaka bu planlama sürecinin yapılması gerekir.

Amenajman Planı Hazırlama

Amenajman Planı Hazırlanması, ülkemizde yapılan faaliyetlerden birisidir.  Bu planlamayla birlikte doğada kesilmesi gereken ağaçlar varsa sıraya sokulur. Aynı zamanda doğal denge göz önüne alınarak düzenlenme işlemi gerçekleştirilir. Ormanların sürekliliğinin sağlanması her yönden önemlidir. Bu yüzden orman sürekliliğin sağlanması adına Amenajman Planı Hazırlama yoluna başvurulması gerekmektedir. Ormancılık faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi adına önemlidir. Bu sayede orman alanlarınında kontrol altında tutulması ve güvence altına alınması daha kolay bir hale dönüşmeye başlanır. Aksi takdirde ormanların tahrip olması, verimsiz alanlarda ağaçlandırmalar yapılması, ormanların kuruyup yok olması istenen bir durum değildir. Prosedüre uygun bir ağaçlandırmanın yapılabilmesi adına son dönemde pek çok faaliyetler gerçekleştirilmeye de çalışılmaktadır.

Amenajman Planı Hazırlanması sırasında mutlaka bilgili kişilerin bu duruma el atması sağlanmalıdır. Bu sayede orman işletmeciliğinde teknik ve idari usullerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı saptanmaya çalışılır. Zaman ve mekan düzenini de bünyesinde toplayan bu yolda amaç, daha verimli bir orman alanlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır. Planın en iyi şekilde hazırlanıp işleme koyulması aşamadında, bu konuda bilgili olan kişilere başvurulmaktadır. Planlanma sürecinde zaman ve mekan son derece önemlidir. Bu süre zarfı içerisinde ormanların nasıl, ne kadar sürede ve nasıl ölçülebileceği belirlenmeye çalışılmaktadır. Amenajman Planının hazırlanmasında önemli olan hususlardan birisi de ağaçlandırma yapılacak olan yerin ne denli verimli olduğudur. Kimi zaman ağaçlandırma yapılacak olan yer yeteri kadar verimli olmaz.  Buda doğal olarak ağaçların gelişmesine engel olur. Bu aşamada ağaçlar öyle bölgelerden alınarak daha sağlıklı ve aynı zamanda da verimli yerlere götürülür. Bu sayede ormanların korunması, geliştirilmesi ve en verimli yoldan yararlanılmasına yardımcı olunur. Ormanların uzun ömürlü olması, korunması insan  ağlığı açısından da büyük bir önem arz etmektedir.