Amenajman Planı

Ülkemizde yapılan planlanma süreçlerinden biri olarak da Amenajman Planı Hazırlanması yer alıyor. Amenajman Planı Hazırlanmasının en temel amaçlarından birisi, orman kaynaklarından sürekli olarak faydalanmaktır. Bunun sağlanabilmesi ve orman kaynaklarının da güven altına alınması adına mutlaka gerekli planlamaların yapılması gerekiyor.

Amenajman Planı Hazırlanması Nasıl Gerçekleşir?

Amenajman Planı Hazırlanması işleminde, devlet ormanları, hususi ormanların envanterlerinin  yapılması hedeflenir. Ormanların yenilenmesi, ara yoklamasının yapılmasının yanı sıra plan değişikliği, denetlemenin yapılması gibi pek çok işlemler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu planlamanın yapılmasının bir takım amaçları vardır. Bu amaçlardan birisi de orman kaynakları ve onun alt işletme ünite alanlarının bu sahalarda gelecekte neler yapılması gerektiğini planlayacak süreci ele almak adına başvurulan bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanması oldukça önemlidir. Çok amaçlı şekilde faydalanılması adına mutlaka bu planlama sürecinin yapılması gerekir.

Amenajman Planı Hazırlanması, ülkemizde yapılan faaliyetlerden birisidir.  Bu planlamayla birlikte doğada kesilmesi gereken ağaçlar kesiliyor. Başka bir değişle doğal dengeyi korunuyor. Ormanların sürekliliğinin sağlanması her yönden önemlidir.  Ormancılık faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi adına önemlidir. Orman alanlarınında kontrol altında tutulması sağlanıyor. Aksi takdirde ormanların tahrip olması, verimsiz alanlarda ağaçlandırmalar yapılması, ormanların kuruyup yok olması istenen bir durum değildir. Prosedüre uygun bir ağaçlandırmanın yapılabilmesi adına son dönemde pek çok faaliyetler gerçekleştirilmeye de çalışılmaktadır.

Amenajman Planı Hazırlanması Kimler Hazırlıyor?

Yetkilendirilmiş orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi yapmaktadır. Ancak sistemde vize sayfası bulunmalıdır. Bununla birlikte orman işletmeciliğinde teknik ve idari usullerin nasıl ve ne şekilde kullanılacağı saptanmaya çalışılır. Zaman ve mekan düzenini de bünyesinde toplayan bu yolda amaç, daha verimli bir orman alanlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaktır. Planlanma sürecinde zaman ve mekan son derece önemlidir. Bu süre zarfı içerisinde ormanların nasıl, ne kadar sürede ve nasıl ölçülebileceği belirlenmeye çalışılmaktadır. Ormanların uzun ömürlü olması, korunması insan  ağlığı açısından da büyük bir önem arz etmektedir.