Hidroelektrik Santrali İzni

Hidroelektrik Santrali İzni

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN AVANTAJLARI

Çevre dostu olması dışında var olan suyun elektriğe dönüştürüldüğü santraller ülkemizde her geçen hız kazanmaktadır. Ülkemizin bu santraller kurulması için uygun olması var olan talebi bir kat daha arttırmaktadır. Hidroelektrik santrali izni birçok aşamadan geçtikten sonra onaylanan bir işlemdir. Öncelikler hidroelektrik santralin kurulacağı yerin gerçekten elektrik üretimine uygun olup olmadığı son derece önemlidir. Eğer uygunluğu öncelikle taraflar tarafından kanaat edilirse ondan sonra başvuru yapılır. Bu onay belgesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. Hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %20 si bu santrallerden karşılanmaktadır. Bu da hesaplamaya gidildiğinde büyük bir avantajdır. Doğal yollardan evinize aldığınız elektrik çevre kirliliğine neden olmayan elektriktir. Kurulumundan sonra çevre herhangi bir radyasyon tehlikesi saçmaz.

Orman izni alınırken meşcere haritası, orman kadastro haritası, koordinat özel çizelgesi, tesise ait avan projesi, imar ve vaziyet planı gibi evrakların tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Bu evraklarınızla başvurduğunuz Orman ve Su İşleri Bakanlığı başvurunuzun üzerinde çalışmalara başlar. Uygun olup olmadığına dair yerinde bir ziyaret mutlaka gerekir. Hidroelektrik santrali orman izni evraklarında eksiklik veya hata tespit edildiğinde başvuruyu yapan tarafa bu konuda bilgi verilir. Gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde teslim edildikten sonra Bakanlık heyeti kurulur. Ziyaretin sonucu olumlu ve evraklar tam ise izin çıkar. İzin çıkmadığı sürece kesinlikle hidroelektrik santrali kurulacak yerde bir işlem yapılmaz. Kesin karardan sonra santralin kurulması için inşaat süreci başlar. Bu santralin kurulumunu büyük ölçekli işletmeler üstlenir. Ciddi bir bütçe ayrılması gereken bir iştir.

Hidroelektrik Santrali Nerelere Kurulur ?

Hidroelektrik santrallerinin kurulacağı bölgeler genellikle ağaçlık alanlarının olduğu yerlerdir. Dolayısıyla ağaçların santral için kesilecek olması bölge halkının karşı çıktığı bir durumdur. Santral kurulması sırasında yok olan ağaçlar oksijen miktarının azalmasına neden olacağı düşünülür. Fakat ağaçların verdiği oksijen miktarının yok olmasına karşın çevre halkın tarım alanlarının sulanması ve su ihtiyacının giderilmesi sağlanır. Hidroelektrik santrali orman izni alındıktan sonra başlayan inşaat süreci coğrafi koşullar göz önünde bulundurularak mümkün olan en kısa sürede bitirilmeye çalışılır. Yapılan maliyetin bir an önce kara dönüşmesi uzun yılları almamalıdır. Şirketin düşük maliyetle elektrik üretimi yapacağı santralleri kısa bir sürede maliyetini karşılaması açısından önemlidir. Santralin kurulduğu bölgede erozyon tehlikesi tamamen ortadan kalkar. Sellerin oluşması engeller. Özellikle hidroelektrik santrallerinde yaygın olarak tercih edilen balıkçılık bölge halkının geçim kaynağına dönüşebilir. Aynı zamanda santralin kurulduğu bölgeye yapılan ulaşım imkânından bölge halkı da yararlanabilir. Zararından çok faydası olan bu santraller ülkemizde her geçen gün artmaktadır. Yüksek maliyetli olması şirketlerin bir tık arkada durmasına neden olsa da kısa sürede maliyetini karşıladığı için daha çok tercih edilmektedir. Ülkemizde hidroelektrik santrali için uygun yerlerin olması bu sektörün hızla ilerlemesinde büyük ölçüde etkilidir.