GSM Baz İstasyonu

GSM Baz İstasyonu İzni

BAZ İSTASYONLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Günümüzde artan teknoloji ile her alanda meydana gelen değişmeler baz istasyonlarında da meydana gelmiştir. Özellikle radyasyon yaydığı için halk tarafından kurulamasına izin verilmeyen bu istasyonlar onay sürecinde halk tarafından birçok engele takılabilir. Baz istasyonlarında iletişim daha sağlıklı ve kesintisiz yapılabilmesi için alıcı ve verici yerleştirilir. Bu vericiler sayesinde mükemmel iletişim sağlanabilir. Özellikle cep telefonu için kurulan bu istasyonlarda sağlıklı bir telefon görüşmesi yapılabilmesi için anten kurulumu yapılır. Gsm baz istasyonu izni olan her noktaya kurulabilir. Genellikle dikkat çekmemesi amacıyla farklı boyutlarda inşa edilir. Tamamen kamu hizmetine bağlı olarak çalışmaktadır. Antenlerin sinyal alıp sinyal vermeleri kaliteli olmak zorundadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak bu antenlerin de sürekli değişimi yapılmaktadır. Cep telefonlarından yayılan elektro manyetik sinyalleri alıp sonrasında veren antenler bu istasyonlarda oldukça öneme sahiptir.

Geçmişten gelen ve halen inanılan radyasyon tehlikesi günümüzde tamamen ortadan kalkmış sayılabilir. Gelişen teknolojiye ile üretilen bu vericiler sağlık açısından kesinlikle bir tehlike oluşturmaz. Baz istasyonlarının kurulacağı yerler değişkenlik göstermektedir. Genellikle yüksek dağ etekleri ya da merkezi boş arazilere kurulmaktadır. Gsm baz istasyonu orman izni alınmadığı sürece istasyonların kurulumu kesinlikle yasaktır. Şahsi işletilmesi amacıyla baz istasyonları da kurulabilir. Fakat mobil ağ veya radyo frekanslarına ait bir baz istasyonu olarak hizmet verir. Yasalarda orman sayılan alanlarda verilecek iznin maddesine göre bu izin verilebilir. Maliyeti pek fazla yüksek olmayan bu istasyonların getirisi bir hayli yüksektir. Kazançlı bir yatırım düşünülecekse baz istasyonları mutlaka alternatifler arasında olmalıdır. Müşterilerin mobil telefon görüşmelerini daha sağlıklı yapabilmesi için bu baz istasyonlarının kurulumu her geçen gün artmaktadır.

GSM Baz İstasyonu İzni Başvurusu

Başvuru yaparken gsm baz istasyonu orman izni yanında belediye encümeni kararı, yönetim kurulu kararı, eğer köyde bir istasyon kurulacaksa köy heyetinin kararı da eklenmek zorundadır. Başvuru yapacağınız devlet dairesine resmi yazı ile başvuru yapılmaktadır. Ön izin ya da kesin bir karar olmadığı sürece inşaat süreci başlanılmaz. En büyük engelin radyasyon yaydığı konusu tam anlamıyla netlik kazanmadığı için halkın bu konuda bilgilendirilip ikna edilmesi gerekir. baz istasyonlarının verdiği ya da aldığı elektromanyetik sinyallerden doğan radyasyonun sağlık açısından herhangi bir zararı yoktur. Radyasyonun kanser yaptığına dair ortada dolaşan bilgiler de tamamen asılsızdır. Baz istasyonları günümüzde en gerekli ihtiyaçlardan biridir. Artan mobil telefon kullanımı bu ihtiyacın artmasını kanıtlar niteliktedir. Baz istasyonlarının kurulduğu bölgede yaşayan insanların yüksek derece baş ağrısı, gelişim bozukluğu ya da kanser riski taşıdığına dair bilgiler de kesin değildir. Genellikle insanların yaşam alanlarından uzak yerlere kurulumunun yapılması da bu gibi etkilere halkı maruz bırakmamaktan dolayıdır. Kesinlikle sağlık açısından tehlike oluşturmayan baz istasyonları daha net bir telefon görüşmesi sağlanabilmesi açısından gereklidir.