ÇED Raporu

Çed Raporu Hazırlanması

Çed, Çevresel etki değerlendirmesidir. Çed raporuyla, şehirlerde hayata dönüştürülmesi beklenen projelerin çevre üzerinde ki ne gibi etkisinn olabileceğinin değerlendirilmesi mümkündür. Bu sayede proje gerçekleştirilmeden önce risk analizleri yapılarak, projenin faydalı olup olmayacağı saptırılmaya da çalışılmaktadır. Süreç, kendi başına karar vermesi ile ilgili değildir. Çed raporunun hazırlanıp planlanması gerekir. Karar verme süreciyle birlikte gelişim gösteren ve bunu destekleyen bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu proje doğrultusunda, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek etkileri saptanmaya çalışılır. Çed raporuyla, geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarının yanı sıra ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde bir incelemelerin yapılması adına büyük önem arz eder. Çed raporu, sosyal çevrenin riske girmemesi ve projenin ne kadar verimliği olacağının kestirilmesi adına büyük önem taşır diyebiliriz.

Çed Raporunun Hazırlanması

Projeyle ilgili olarak pek çok kişi bir araya gelir. Çed raporu sırasında toplanmış olan bu kişiker projeye dair görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koymaktadır. Bu süreç zarfında ise ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle projenin en optimal şekilde gelişmesi adına da büyük öneme sahip olacaktır. Çed raporunun süreci devam ederken firma da herhangi bir projee başvurmaması gerekir. Aksi takdirde cezai durumla karşılamaktan kaçınımaz. Bu süe zarfında raporun hazırlanarak kesin kanı konulması beklenmelidir.

Çed Raporu Neden Yapılıyor?

Çed raporunun yapılma amaçları vardır. Bu yola başvurularak ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmadan, çevre değerlerini en iyi şekilde korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinde ortadan kaldırılması gibi pek çok tespitlerin yapılması adına önemlidir. Bakıldığında Çed raporu faydası da oldukça büyüktür. Bu faydaları belirttiğimiz zaman ise Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçeneklerin sunuluyor olması, karar verme süreci içerisinde daha güvenilir sonuçlar ortaya koyması, çevrenin korunması, Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuzların ortaya çıkartılarak gerekli tedbirlerin alınması adına önemlidir.

Projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin sağlanması adına Çed raporu hazırlanması büyük bir önem taşıdğını belirtmemiz mümkündür. Türkiye’de 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana ülkemizde uygulanmaya devam edilen Çed, oldukça faydalıdır. Çed raporunun alması gereken tesislere göz atıdığında ise, Termik güç santralleri, Rafineriler,Nükleer yakıt tesisleri, Metal endüstri tesisleri,Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,Şehirlerarası yollar ve havaalanları,Su yolları, limanlar ve tersaneler bunların arasında yer alıyor.

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel etki değerlendirmesi yapıldığında bazı görevler de ortaya çıkıyor. Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarının yürütülmesinin sağlanması, Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkilerinin yürütülmesi, Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevlerin yapılmasını sağlamak, Ulusal çevre stratejisini yönetmek gibi pek çok görevleri yer alıyor.