Sel Kontrol Planı

Sel Kontrol Planı

Sel Kontrol Planı Hazırlanması

Son dönemde bazı bölge ve kesimlerde sel olaylarının günden güne daha fazla artar hale gelmeye başlandığı görülüyor. Sel olayları büyük tehlikeleri ortaya çıkaracağından dolayı mutlaka kontrol altında tutulması gerekir. Sel gibi doğal olaylarla kaçamadan karşı karşıya gelebilme durumlarımız olacağından dolayı mutlaka önlemlerin alınması gerekir. Aksi takdirde yaralanma, ölüm, mal kaybı ve benzeri sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olur.  Alışılmışın dışında gelen bu süreçte sel kontrolü  sağlamak adına ise Sel Kontrol Planı Hazırlanması yoluna mutlaka başvurulması gerekmektedir. Ülkemizde iklim koşulları doğal olarak sürekli gelişim göstermeye devam etmektedir. Bu aşamada sel kontrolünü sağlayacak farklı modülerin neler olduğunun planlanması önemlidir. Sel olayları ne zaman, nerede ve nasıl görülebilir şeklinde bir geniş çaplı araştırmalarında mutlaka yapılması gerekir.

Sel Kontrol Planı Hazırlanması Nasıl Gerçekleşir?

Ülkemizde sel vakalarının görüleceği yerler bellidir. Fakat kimi bölgelerde de sel olayları gizli tutulabilmektedir. Beklenmeyen bir an da ortaya çıkacak sel olayları sizleri zor durumda bırakabilir. Bu sebepten dolayı ilk öncelik olarak Sel Kontrol Planı  gerekmektedir. Sel kontrol planı yapacak kişiler bu konuda bilgi sahibi olunması gerekir. Uygulamaya koyulan bu plan doğrultusunda sel felaketine karşı da tedbirler en iyi şekilde alınmış olacaktır. Sel felaketinin yaşanması muhtemel gözüyle bakılan yerlerde yüzeysel akışa geçecek suyun azaltılarak  sel oluşumunu engelleyecek düzeyde olması sağlanmaktadır..

Kimi zaman su kaynağının olduğu yerlerde su seviyesi çok yüksek olabiliyor. Bu durumda doğal olarak taşma gibi unsurların yaşanmasına neden oluyor. Hazırlanacak olan bu projelerle birlikte akış katsayısının azaltılması,  su tutma kapasitesinin artırılması gibi işlemler devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Sadece bununla da sınırlı kalınmayarak  yamaç arazilerde drenajın sağlanması,sel kütlesinin ve hacminin azaltılması kar erimelerinin geciktirilmesi  ve biriktirilmesinin sağlanması, akışın geciktirilmesi ile su rejimi düzenlenmesi gibi faaliyetler devreye sokulmaya çalışılmaktadır. Bu sayede sel ve taşkın gibi görülmesi muhtemel durumlar Sel Kontrol Planı Hazırlanması  aracılığı ile önceden kestirilmeye başlanarak önlenmeye başlanmış olacaktır. Sel ve kontrol planlarının hazırlanması doğrultusunda ise oluşabilecek tehlikelerde en aza indirilmeye başlanması gerekmektedir.

Sel Kontrol Planı Hazırlanırken Nelere Dikkar Edilmelidir?

Sel Kontrol Planı işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunuyor. Bunlar sel riskinin olabileceği yerlerin ilk aşamada tespit edilmesi olduğunu söylememiz gerekir. Zaten bakıldığında Sel Kontrol Planı Hazırlanması  işleminin en temel amaçlarından birisi de sel ve taşkın durumlarına karşı tedbir almak ve bunları ortadan kaldırmaktır. Boş araziler, ıslahı mümkün olmayan meralarda ağaçlandırmalar yapılarak sel ve benzeri felaketlerin giderilmesi sağlanıyor. Ne yazık ki ülkemizde sel olayları da son dönemde daha fazla artar hale geldi. Hal böyle olunca da bu duruma el atan devlet gerekli kontrollerin hazırlanıp bir an önce işleme koyulmasını sağlamış oldu.