Balık Üretim Tesisi İzni

Balık Üretim Tesisi İzni

KANUNLARIN YETKİSİ KAPSAMINDA YAPILAN ÜRETİM FAALİYETLERİ

Ülkemizde bulunan ormanlık arazilerin, bulunduğu konum ve özelliklerine göre çeşitli projeler için kullanılması talep edilmektedir. Devlet içerisinde yer alan makamlıklar kendi alanlarına uygun müracaatlar için birtakım belgeler istemekte ve şartlar sunmaktadır. Bu doğrultuda balık üretim tesisi izni için başvuru yapan kişiler istenen aşamaların gerçekleşmesi için talep edilen şartları uygulamaktadır. Balık üretimi yapmak için gerekli olan ve inşa edilecek alanlar için titiz bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Üretimi faaliyetinin yapılması için devlet ormanları içinde veya ormana 4 km mesafede olan sınırlarda tesis kurmayı hedefleyen kurum ve kişilerin ilgili bölümlerden izin alması zorunlu kılınmaktadır. Balık üretimi tesisinin kurulacağı alanın köy, ilçe, il ve bulunduğu konumun net bilgisi verilmesi faydalı ve izin için kolaylaştırıcı etki sunmaktadır. Koordinat bilgilerinin dilekçeye doğru bir şekilde eklenmesi ile sunulmaktadır. Dilekçe bölge müdürlüğüne verilmektedir. Dilekçeye istinaden bölge müdürlüklerinde görevli olan kişiler, belirtilen proje kapsamında koordinatlara göre detaylı bir çalışma gerçekleştirmektedir.
Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu orman içerisinde kalan araziler bedelli, orman arazisi dışarısında kalan malzemeler bedelsiz olarak ön izin raporu hazırlanmaktadır. Genel olarak uygun görülmesi halinde ön izin süresi 24 ay olarak belirlenmektedir. Bölge müdürlüğü bu süreyi 12 ay daha uzatabilme esnekliğine sahip olmaktadır. Genellikle bu sürenin uzaması doğal afet veya olağanüstü durumlar nedenleri ile gerçekleşmektedir. Ön izin alınan balık üretim tesisi izni için alınan ön izin süresinde çalışmalar daha detaya inmektedir. Bu nedenle girişimciler, tesise ait ön projeyi hazırlaması gerekmektedir. Sonrasında keşif özetleri, ağaç rövele planı, su tahsis bölgesi, hesap cetvelleri, metraj cetvelleri, keşif özetleri ve fizibilite raporu hazırlanarak bölge müdürlüğüne sunulmaktadır. İstenen belgelerin eksik olması, hatalı olması veya zamanında iletilmemesi başvurunun ve dolayısı ile ön iznin iptal edilmesine sebep oluşturmaktadır. Böyle olumsuz bir vaka ile karşılaşılmaması adına titiz bir çalışmanın yapılması önerilmektedir.

Balık Üretim Tesisi İzni Sonuçlanması ;

Evrakların uygunluğu, araştırmaların olumlu sonuçlanması ve zamanında iletiler belgelerin sorumluluğu ile herhangi bir tutarsızlığın meydana gelmemesi halinde başvuru yapan kişi veya firmaya kesin izin verilmektedir.
Kesin izin alındıktan sonra maksimum 8 aya kadar ilgili tesisin kurulumu için çalışmalara başlanması gerekliliği aranmaktadır. Tesisin tamamen kurulması ve çalışmalarının bitmesi için ise kesin izin alınana süreden itibaren 2 yıl içerisinde yapılması gerekli görülmektedir. Kişi veya firmaların balık üretim tesisi orman izni için başvuru yapmadan önce bir alt yapı planının oluşturulması avantaj sağlamaktadır. İzinlerin alınmasından sonra 2 yıl içerisinde tüm çalışmaların tamamlanarak tesisin faaliyete açılması şart olarak belirtilmektedir.
Bu nedenle kapsamlı bir proje ve plana sahip olunarak sıraya dizilmiş çalışmaların, kesin izin sonrasında hızlı ilerlemesi sağlanmaktadır. Bu aynı zamanda hem bölge halkı hem de projeyi üstlenen kişi veya firma için avantajlı etkiler meydana getirmektedir.