Petrol ve Doğalgaz Arama İzni

Petrol ve Doğalgaz Arama İzni

KANUNLARIN BELİRLEDİĞİ ESASLAR İLE ALINAN İZİNLER

Ormanlık alanların değerlendirilerek kullanıma açılması ve kamuoyuna faydalı alanların veya icraatlarını yapılması için belirli prosedür ve şartlar söz konusu olmaktadır. Birincil ve en önemli koşul olarak topluma faydalı inşaatların yapılması belirleyici unsuru oluşturmaktadır. İnsan başta olmak üzere dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların doğal yaşam sebebi olan ormanların şahsi kazançlar için heba edilmemesine izin verilmemektedir. Bu nedenle kanun ve yasalar ile desteklenen şartlar girişimcilere sunulmaktadır. Detaylı bir araştırma ve ciddi bir karar mekanizması sayesinde izin verilmesi gerçekleşmektedir. Bu izinler arasında yer alan petrol ve doğalgaz arama izni içinde kendi alanında birtakım prosedürler mevcut olmaktadır. Tüm izinlerin kapsam ve şartları yönetmelik içerisinde belirtilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin uygulaması gereken adımlar farklılık göstermektedir. Tıpkı, faaliyette bulunulacak alanların farklılık göstermesi gibi alanına göre belirlenen hususlar kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

Petrol ve Doğalgaz Arama İzni Alınırken İzlenecek Adımlar

İlk olarak belirtilmesi gereken husus, petrol ve doğalgaz arama orman izni almak isteyen girişimcilerin petrol ve doğalgaz işletme ruhsatına sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda faaliyette bulunulacak alanların ölçeklendirilmiş haritaları, ölçü ve hesap cetvelleri dilekçeleri ile birlikte bölge müdürlüğüne sunmaları gerekli görülmektedir. Bu belgeler üzerinden etkili kişiler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde faaliyet alanı ve sunulan belgeler yasalara göre uygun bulunması halinde petrol ve doğalgaz arama orman izni verilebilmektedir. Muvaffakiyet alınan izin kapsamında belirli alan işaretlenerek işletecek kişiye tahsis edilmektedir. Burada bir ayrıntıya dikkat edilmesi gerekmektedir. İşletmeciye tahsis edilen alana ulaşım daha açıkçası yol yok ise izin verilmemektedir. Bu nedenle projeyi sunan işletmeci bu tarz durumlarda ulaşımın yapılması için önceden başvuruların yapılarak ulaşımın sağlanması gerekmektedir. Ayrıca kullanılacak alanın hektardan fazla olması durumunda arazi izin bedeli de alınmaktadır.

Yukarıdaki aşamaların gerçekleştirilerek tamamlanması ile işletme faaliyete açılmaktadır. Faaliyete açıldıktan sonraki yıllarda takiben gerekli kurumlar tarafından belirli zaman aralıklarında işletme bedeli alınmaya devam etmektedir. Faaliyetlerden zamanla tahrip olan izinli alanın her yıl aralığında kaybolan fonksiyonların revize edilmesi gerekmektedir. İşletmeci tarafından rehabilite edilmemesi halinde petrol ve doğalgaz arama izni iptal edilmektedir. Düzenli bir çalışma ve kapsamlı bir proje ile çalışmalar gerçekleştirilse rehabilite işlemi orman idaresi tarafından yapılması ve dolayısı ile izin iptali engellenmektedir. Hem topluma yararlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir hem de faaliyetin gerçekleştirildiği alandaki insanların iş sahibi olması sağlanmaktadır. Sadece petrol ve doğalgaz arama orman izni değil diğer orman izinleri içinde çalışmanın gerçekleştiği alandaki insanlar bu faaliyetlerden gelir elde ederek nasiplenmektedir. Doğanın dengesini bozmadan ülkenin doğal kaynaklarından faydalanılması ve bu alternatiflerin fırsata dönüştürülerek ülkenin ve dolayısı ile halkın kalkınmasına faydalı sağlanmaktadır.