Su İsale Hattı İzni

Su İsale Hattı İzni

SU İHALESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN İZİNLER

Orman izinleri arasında genellikle en çok başvurulan izinlerin başında Su İsale Hattı İzni gelir. İsale hattı için orman bakanlığından gereken izinler ve belgeler alındıktan sonra ise başlanır. Bu izinler hakkında ise bilmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bu izinler ve isale hakkı için maddi bazı bedeller ödenmesi gereklidir. Bu izinler ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınır. Tabii ki yalnızca buradan alınan izinler yeterli olmayabilir. Duruma göre ilgili bakanlıklara da başvuruda bulunulabilir. Su isale hattı için gerekli yerlere gerekli ücretler ödenerek işe başlanır. Bu ücretlendirmeler ise şu şekildedir; orman sayılacak yerlerde hat açılacağı için ağaçlandırma bedeli karşılanması istenir. Çünkü hat geçecek yerlerde bir daha ağaçlandırma yapılamayacağı için bu bedelin temin edinilmesi şart haline gelmiştir. Ormanın geri dönüşümünün garantisi ancak bu şekilde alınabilmektedir. Ödenmesi gereken diğer bedel ise ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliridir. Son olarak ise arazi izin bedeli ve yapılacak inşa alanları için ödenecek bedeller sonra su isale hattı çalışmalarına başlanabilir.

Tüm bu aşamalarda amaç izne uygun bedelleri ödemek ve gereken hususları gerçekleştirmek olmaktadır. Birde çevresel etki değerlendirme aşaması yapılarak yapının çevreye etkisi ve ormana etkileri araştırılmalıdır. Bu aşamalar olmadığı ve kurallara uyulmayıp yönetmeliğe çıkıldığı durumlarda izin anında iptal edilmektedir. Su hattının geçeceği ilin, ilçenin, köyün yüzölçümünü belirten yerlere gerekli yazılar gönderilir. Daha sonra su hattının kurulacağı tesisin planı dört takım halinde eklenerek orman idaresine müracaat edilir. Müracaat sonucundan sonra birim amirince onaylı taahhüt senedi alınması şart haline gelmiştir. Su İsale Hattı Orman İzni için gereken bedellerin ödenip gereken izinlerin alınması sonucunda gereken işlemlere başlanabilir. Fakat her zaman tesis kurulurken tüm aşamalarda kontrol sağlanarak yasalara uygunsuz durumlarda izin iptali istenebilir. Bunun nedeni ise çocuk yaştan beri ormanın önemi ve bize sağladığı katkılardan kaynaklanmaktadır. Ormana zarar verecek en ufak bir detayda bile izniniz iptal olabilir.

İzinlerin bu denli önemli olması ve büyük bir yere sahip olmasının nedeni ise ormanlarımıza verdiğimiz değerden kaynaklanır. Zaten çok az sayıda olan ormanlarımıza müdahale durumunda böyle bir yasal zorunluluk getirilmesi çok doğaldır. Su İsale Hattı İzni hayatımızda en önemli yere sahip su ihtiyacımız için önemli olabilir. Fakat bir yerden kar sağlanmak için başka bir doğal güzellik ve bize her alanda faydası dokunan ormanlara zarar geliyorsa bu durum tehdit algılanabilecek bir konudur. Maddi olarak eski haline döndürülebilecek alanlarda gerekli yasal izinler alındıktan sonra istenilen projeler gerçekleştirebilir. Orman izni alınmadan yasal düzenlemelere uymayan su isale hattı ya da herhangi bir projede gereken yerlere şikayette bulunarak geleceğimizi garanti altına alabilmek bizim elimizdedir!