Tesis ve Yol İzni

Tesis ve Yol İzni

ORMANLIK ALANLARIN KULLANIMA AÇILMASI İÇİN GEREKLİ İZİNLER

Gün geçtikçe artan nüfus ve şehirleşe girişimleri ile artan yapı çalışmalarının daha fazla alana ihtiyaç duyması bir gerçek olmaktadır. İlçelere bağlı köylerinde gelişmiş düzeylerde katlı binalar yapılarak kentsel dönüşüme girmesi, nüfus artışı ile daha fazla insanın daha fazla barınak ihtiyacına ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca gelişme göstererek hem görsel hem de şehirleşme olarak ilçe ve köylerin sosyal tesislere olan ihtiyacı da artmaktadır. Bulunduğu bölgede yaşayan herkesin kullanacağı sosyal yapılar, topluma fayda sağlayarak yaşamlarında kolaylık göstermeyi amaçlamaktadır. Bu açıdan tesis ve yol izni alınarak bu tarz kuruluşların yapılması gerçekleşmektedir. Orman izinleri içerisinde yer alan birçok faaliyet mevcut olmaktadır. Temelde ormanlık alanların imara açılması kaynağına dayalı olması nedeni ile her çalışma için ormanlık bölgelerin yok edilmesine imkân tanınmamaktadır. Orman kanunu içerisindeki 6831 numaralı yasanın 17.madde izinleri adı altında geçen orman izinlerinin içerisinde tesis ve yol yapabilme çalışmaları için gerekli iznin alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Tesis ve Yol İzni Planlaması

Planlanan projenin gerçekleşmesi için ön izin ve kesin izin olmak üzere iki aşamalı izin sistemi mevcut olmaktadır. Belirtilen teminat veya bedelin sunularak ödenmesi sonucu ön izin verilmektedir. Ön izin döneminde kesin iznin alınabilmesi için makamlar tarafından, girişimcinin sunduğu proje araştırılmakta, yol ve tesis orman izni kapsamında yapılacak alanın eksi ve artıları değerlendirilerek faaliyete geçilmesinin uygunluğuna karar verilmektedir. Son olarak da karara mekanizması tarafından kamuya fayda sağlayacak bir çalışma olup olmaması ele alınarak verilecek karar netleştirilmektedir. Bu karar ile tesis ve yol orman izni için gerekli izin belgesi verilebilmektedir. Tesis ve yol orman iznine benzer hastane, sağlık merkezleri, baraj, spor sahası, baz istasyonları, telefon hattı, ölçüm merkezi, doğalgaz arama hattı, havaalanı, demiryolu ve benzeri sosyal kuruluşlar için de orman iznine başvuru yapılmaktadır. Orman mühendisleri odası içerisinde bulunan orman büro veya şirketleri tarafından hazırlanmış dosyalar teslim alınmaktadır.

Hazırlanmış dosya içerisinde bulunan ağaç rövele çizelgesi, 1/25000 ölçeğe uyumlu memleket haritası, 1/25000 ölçeğe uygun amenajman haritası, 1/10000 ölçeğe uygun kadastro haritası, 1/5000 ölçeğe uygun durum planı, ÇED belgeleri, koordinat özet çizelgesi ve 1/25000 ölçeğe uygun memleket haritası gibi belgeler bulunmaktadır. Bu temel belgelere ek olarak tesis ve yol orman izni kapsamında sunulan projeye uygun ekstra belgeler ve ruhsatlar talep edilebilmektedir. Ön izin verilirken tek seferlik bedel talep edilmektedir. Ön izin sürecinde faaliyetlere başlanmamaktadır. Kesin izin alınması süresinde ise maksimum süre 49 yıl olarak belirlenmektedir. İznin alınmasından 3 aylık bir süre zarfında gerekli belge ve ruhsat ile erozyon kontrolü geliri, ağaçlandırma, köylü halkı kalkındırma geliri ve arazi izin konularında birtakım bedellerin ödenmiş olması ve sunulması gerekli görülmektedir.